Article

Arnoud W.A. Boot for nrc.nl
Jul 15 ’15

...de euro werkt zo als de splijtzwam van Europa

Als er een exit-optie is, is het makkelijker landen tot de orde te roepen. Zonder exit-optie zijn we gevangenen van elkaar. Het dictaat aan de Grieken is EU-onwaardig, vindt Arnoud W.A. Boot .

Het akkoord over Griekenland biedt weinig perspectief en l…

auteur

Get notified of new articles from this auteur