Article

Aug 25 ’19

ACM heeft al genoeg middelen voor aanpak digitale platforms

Onlangs publiceerde de Autoriteit Consument en Markt (ACM) een paper waarin zij pleit voor een extra handhavingsinstrument om op te kunnen treden tegen…

auteur

Get notified of new articles from this auteur