Article

Bernard Roelen, Frans Stafleu for NEMO Kennislink
Jun 22 ’16

Reproductief kloneren van mensen

Het is tegenwoordig mogelijk om patiënt-specifieke embryonale stamcellen te maken door te kloneren. Hiervoor wordt bijvoorbeeld een biopt van de huid genomen waaruit cellen worden geïsoleerd die elk afzonderlijk in een kernloze eicel worden gebracht.…