Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

R. Visser for Metro
Dec 09 ’15

Ook geen eigen pot Nutella voor Isis

Wat enkele jaren geleden nog gewoon een mooie voornaam uit de Egyptische mythologie was, zorgt sinds de opmars van Islamitische Staat voor een boel klein leed bij kinderen. Met de naam Isis zitten er naast eigen Nike's namelijk ook geen gepersonalise…

auteur

Get notified of new articles from this auteur