Article

Ben Ligteringen for Follow the Money
Jan 23 ’17

Flexibilisering op de arbeidsmarkt eist een hoge tol

De toenemende flexibilisering op de Nederlandse arbeidsmarkt is voor menig werkgever een zegen, maar kent vele schaduwzijden: toenemende tweedeling tussen vaste en flexibele werknemers qua beloning en bestaanszekerheid, grote onderverzekering wat bet…

auteur

Get notified of new articles from this auteur