Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Jan 08 ’15

Sony-hack zet schijnwerpers op dubieus CIA-verleden

Geruchten over een samenzwering van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA in de zogenoemde ‘Sony-hack’ die door Noord-Korea gepleegd zou zijn, zijn niet verrassend. De VS hebben een lange geschiedenis van dubieuze pogingen buitenlandse leiders uit te…

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Thalif Deen

DeWereldMorgen, Friesch Dagblad, HLN, MO