Article

Bram Hoonhout for de Volkskrant
Aug 13 ’15

Guyana vs. Venezuela — Beslecht geschil tussen Guyana en Venezuela in Den Haag

Als voormalige kolonisator moet Nederland Guyana helpen met het beslechten van een acuut grensgeschil met zijn grote buur.

Bijna niemand weet het, maar het was gisteren precies tweehonderd jaar geleden dat Nederland een substantieel deel van haar kolo…

auteur

Get notified of new articles from this auteur