Artikel

Debatteer zorgvuldig over bevallen

De aanval van Watson en Kottenhagen op het 'anachronistische fenomeen van de thuisbevalling' is gebaseerd op selectief citeren en incorrecte conclusies uit onderzoeksresultaten, vinden specialisten uit de praktijk.

Watson en Kottenhage (O&D, 29 april)…

versie master.59ec0cf · production modus · 4 dagen geleden uitgebracht