Article

Carine Crutzen for ThePostOnline
Dec 08 ’14

Dit is geen opinie

Amen

Dit is geen opiniecolumn. Dit is geen doorwrocht schrijven, gestoeld op waarheden, gestaafd door empirische journalistiek. Dit is niet de chronische diarree van meningen, ontlast in de nationale gierput. Dit is geen eruptie, geen boer, die opborr…

auteur

Get notified of new articles from this auteur