Article

T. Abma, K. Schipper, H. Bart for de Volkskrant
Sep 15 ’14

Nierdonatie — Wanhoopsactie voor nier moet niet hoeven

Er is een enorm tekort aan orgaandonoren. Voor buitenstaanders is de impact van een nierziekte nauwelijks te bevatten. Het kan anders en beter, als mensen zich registreren en hun keuze laten vastleggen in het donorregister.

Razia Santoe heeft alle sch…