Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Anna Marij van der Meulen for de Volkskrant
Feb 13 ’14

Heineken verwacht het vooral beter te doen buiten West-Europa

Beleggers delen het optimisme van Heineken over het nieuwe jaar. Het aandeel steeg woensdag 0,4 procent op de Amsterdamse beurs na de uitspraak dat de brouwer verwacht dat 2014 beter gaat worden door een herstel in een aantal opkomende markten, al bl…

auteur

Get notified of new articles from this auteur