Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Tom Leijte, Matthijs van de Burgwal for Dagblad van het Noorden
Feb 20 ’15

Beter bereikbaarmet een Autobahn

Hoe verkleinen we de kloof tussen Noord-Nederland en de Randstad? Door de maximumsnelheid op de noordelijke snelwegen los te laten.

De kloof tussen het Noorden en de Randstad lijkt steeds groter te worden. Het gasdebat is iconisch voor die kloof. Terw…

auteurs

Get notified of new articles from this auteurs

Tom Leijte

Dagblad van het Noorden, ThePostOnline, de Volkskrant, nrc.nl

Matthijs van de Burgwal

Dagblad van het Noorden, ThePostOnline, de Volkskrant, nrc.next