Article

Nov 13 ’19

Toekomstvisie Autoriteit Persoonsgegevens is nog lege huls zonder slagkracht en gezag

‘In de beperking toont zich pas de meester’. Misschien wel geïnspireerd door deze beroemde strofe van de Duitse schrijver, staatsman en homo universalis…

auteur

Get notified of new articles from this auteur