Article

Shirin Musa for de Volkskrant
May 30 ’17

Wie is bang voor vrije partnerkeuze?

vrije partnerkeuze

Vorige week heeft de gemeen-te Rotterdam een campagne gelanceerd om het recht voor iedereen op vrije partnerkeuze bespreekbaar te maken. De campagne bestaat onder meer uit posters van zoenende jongeren met verschillende achtergronde…

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Shirin Musa

Het Parool, Joop, de Volkskrant, nrc.next