Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Feb 13 ’15

Disruptie: de lessen van dode bedrijven

Ooit waren deze bedrijven marktleidend maar ze vielen ten prooi aan disruptieve technologie. Hoe kan jouw bedrijf aan dit lot ontsnappen? Ik speel al een tijdje met deze vraag en heb gezien dat in het verleden talloze bedrijven omvielen omdat ze niet…

auteur

Get notified of new articles from this auteur