Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Alie de Vos for Nederlands Dagblad
Aug 01 ’14

Geloof als tegenhanger van waarneming

De vaste overtuiging dat God er is en dat Hij te kennen is, staat onder druk. Steeds meer, ook binnen de christelijke gemeenschappen, komt de vraag op of God nog wel aanwezig is. Want waar merk je dat nou aan?

De auteur van Hij is niet ver is ds. P.J.…

auteur

Get notified of new articles from this auteur