Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

A. de Waele for De Telegraaf
Apr 15 ’16

Collectief falen

Juncker pleit voor een veiligheidsunie, omdat de terreuraanslagen mogelijk waren door collectief falen. Verhofstadt vindt dit ook dus moet er een FBI in Europa komen. Collectief falen is de gehele EU, een Nederlands ’nee’ wordt niet geaccepteerd, Mer…

auteur

Get notified of new articles from this auteur