Article

Annemarie Rook for Dagblad van het Noorden
Dec 06 ’14

Agrarische sector: schaalvergroting en minder banen

De landbouw is van oudsher een belangrijke sector voor Noord-Nederland. De landbouw is goed voor 33.000 banen (4,3 procent van het totaal aantal banen in Noord-Nederland tegenover 2,7 procent in Nederland). Ongeveer driekwart van het noordelijk grond…

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Annemarie Rook

Dagblad van het Noorden, Leeuwarder Courant