Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Aart de Zeeuw for Brabants Dagblad
Mar 04 ’17

Een ministerie voor het klimaat

De kans is erg klein dat de politiek er in slaagt de klimaatverandering af te wenden. Daarom is het beter een onafhankelijke juridische macht in te stellen of een superministerie met verregaande bevoegdheden op lange termijn.

Bij de klimaatdiscussie m…

auteur

Get notified of new articles from this auteur