Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Dec 22 ’15

Sobibor — Behoud de zichtbare sporen van de misdaad

Staatssecretaris Van Rijn, neem educatieve en emotionele aspecten mee in de herinrichting van Sobibor.

Ondergetekenden en alle andere ondertekenaars van deze brief hebben met grote verontrusting de Nieuwsuur-uitzending van 28 november gezien en daarop…