Article

Björn I. Oranen for Dagblad van het Noorden
Oct 08 ’16

Toekomstvisie nodigvoor ziekenhuiszorg

Eind 2012 betoogde de Emmense chirurg ‘in ruste’ Jan F. Groeneveld in een artikel in deze krant: ‘Concentratie van zorg gezond plan voor Drenthe’. Chirurg Björn I. Oranen pleit er voor om een regionale visie in de geest van Groeneveld uit te werken.

I…

auteur

Get notified of new articles from this auteur