Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Anna Marij van der Meulen for de Volkskrant
Mar 06 ’14

Meer keus in hypotheken op komst

Gunstig voor huizenkopers: meer concurrentie op de hypotheekmarkt. Buitenlandse aan- bieders waren vertrokken, maar nu wil een Britse investeerder weer klanten lokken. Door

De lente lijkt zich ook op de huizenmarkt aan te dienen. De huizenprijzen stab…

auteur

Get notified of new articles from this auteur