Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Bart Jonkers for Brabants Dagblad
Jul 05 ’14

Haal het litteken tussen de linten weg — Schouwburgring heeft inderdaad transformatie nodig. Koppel Heuvelstraat en Zomerstraat weer.

TILBURG - In de jaren ‘60 is met grote ambitie wat later de Cityring is gaan heten aangelegd. Deze is onderdeel van een grotere visie om van de netwerkstad, die Tilburg van oorsprong is, een centrumstad te maken net als Den Bosch en Breda.

De afgelope…

auteur

Get notified of new articles from this auteur