Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Annemieke Hoogland for Gezondheidsnet
Nov 02 ’16

Boekrecensie: Kooltje — Een ode aan de kolen

Bij kool denk je waarschijnlijk al gauw aan stamppot. Of in ieder geval aan stevige winterkost. Misschien vind je kool zelfs maar ouderwets. 'Kooltje' maakt daar zeker verandering in. De auteurs van de bestsellers 'Havermoutje' en 'Nootje' brengen di…

auteur

Get notified of new articles from this auteur