Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Stieneke van der Graaf for ThePostOnline
May 16 ’14

Een eerlijk verhaal over Europa

CU/SGP over Europa

Als de EU niet zou bestaan. Zouden we dan ook al bijna zeventig jaar vrede, vrijheid en welvaart kennen? Zouden we dan vrij kunnen reizen door Europa, er kunnen wonen, werken, studeren, zaken doen en op vakantie kunnen gaan? Zouden …

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Stieneke van der Graaf

Dagblad van het Noorden, De Stentor, Nederlands Dagblad, ThePostOnline