Article

Shirin Musa for Joop
Nov 10 ’16

Onze overheid geeft macht aan diegenen die vrouwenrechten schenden

Deze week maak ik namens Femmes for Freedom (FFF) deel uit van de NGO delegatie bij de 65e sessie van het CEDAW Comité in Geneve. Dit Comité bewaakt de toepassing van het VN-Vrouwenverdrag van alle landen die dit verdrag hebben geratificeerd. Deze we…

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Shirin Musa

Het Parool, Joop, de Volkskrant, nrc.next