Article

Dec 10 ’16

De kijkbuis is conservatief

it is het moment waarop we ons moeten bezinnen of deze verworvenheid inderdaad een overwinning des geestes is.’ Deze wat stijve woorden werden uitgesproken…

auteur

Get notified of new articles from this auteur