Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Anthonie Holslag for de Volkskrant
Feb 27 ’15

'Zinloos geweld' — De (krank)zinnigheid van zinloos geweld

Anthonie Holslag, slachtoffer van geweld en auteur van Een bloedovergoten dageraad, betoogt dat 'zinloos geweld' voor de dader wel degelijk zinvol is.

Asha ten Broeke is ziek.

Zonder enige aanleiding een meisje van 13 in elkaar geslagen bij de Zuiderpa…

auteur

Get notified of new articles from this auteur