Article

Sep 09 ’14

Van stroomlijning bestuursrechtspraak nog geen sprake

Aalt Willem Heringa

De bestuursrechtspraak is al decennia versnipperd. Geleidelijk werden stapjes gezet om tot uniformering en stroomlijning te komen, maar…

auteur

Get notified of new articles from this auteur