Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Antoinette Hoes for Emerce
Dec 09 ’16

De evolutie van ‘smart fashion’

Grote polsbanden en breekbare led-jurkjes behoren tot het verleden. De toekomst van de mode ligt bij slimme vezels en stoffen die zacht en vloeiend zijn.

De modewereld heeft nog maar net grip op de complexe aspecten van informatietechnologie en de vie…

auteur

Get notified of new articles from this auteur