Article

Apr 01 ’17

Wetenschap profiteert sterk van EU – en dat weet niet iedereen

In de berichtgeving over zestig jaar Europese Unie wordt stelselmatig een belangrijk succes van de Europese samenwerking buiten beschouwing gelaten. Dat de EU een bloeiende en intensieve samenwerking op het gebied van het wetenschappelijk onderzoek h…

auteur

Get notified of new articles from this auteur