Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Robert Wilschut for Trouw
Apr 06 ’16

Geen zicht meer op alle digiboxen

Sinds 1986 werk ik digitaal. Ik was een van de eerste gebruikers van Girotel. Ik meldde me aan bij de voorlopers van internet. En ik ging e-mail gebruiken vanaf het moment dat het enigzins zinvol werd.

Ik heb dan ook vaak gewenst dat veel post digitaa…

auteur

Get notified of new articles from this auteur