Article

Seije Slager for Trouw
Jul 10 ’21

Michelle Good schreef over de misstanden op Canadese internaten: Wij hebben altijd geweten dat hier kinderen stierven

Michelle Good vroeg eerst als activist, daarna als advocaat, en nu als romanschrijver aandacht voor de generaties inheemse kinderen die in Canada gedwongen op internaten werden geplaatst. ‘Nu ziet iedereen deze botten, en dan kun je niet meer volhoud…

auteur

Get notified of new articles from this auteur