Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Robert Crommentuyn for Medisch Contact
Oct 28 ’15

Kwaliteit is dé uitkomst

HOOFDREDACTIONEEL

‘Wij behandelen hier patiënten en geen röntgenopnamen’, hoorde ik een medisch specialist onlangs zeggen. De afwijking op de foto was evident, maar gaf geen aanleiding tot actief ingrijpen. Met zijn opmerking wilde deze arts benadrukk…

auteur

Get notified of new articles from this auteur