Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Angélique van Beers for Brabants Dagblad
Sep 17 ’15

‘Raar maar waar!’: Febe zingt in koor van Kinderen voor Kinderen

Wat zouden veel meisjes en jongens graag in de schoenen van Febe Jayani (9) uit Tilburg willen staan. Want Febe zingt mee in het Kinderen voor Kinderen-koor. „Het is heel erg spannend, maar vooral ook superleuk.”

Trots pakt Febe de laptop en laat een …

auteur

Get notified of new articles from this auteur