Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Ank van der Spek for Brabants Dagblad
Jun 20 ’17

Ingezonden

Roze Zaterdag (1)

Jammer dat door de starre houding van mensen, die vasthouden aan de regels van een religie, de menselijke bisschop Gerard de Korte, en andere priesters hun religie vanuit het hart wordt belemmerd uit te voeren.

Ik heb alle complimenten voor de bisschop en ander…

auteur

Get notified of new articles from this auteur