Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Oct 11 ’16

Brief van de dag — Ceremonie nieuwe Nederlanders blijkt een veel te karige vertoning

Zeventien jaar geleden ben ik naar Australië vertrokken, alwaar ik de Australische nationaliteit heb aangevraagd. Ik behield ook de Nederlandse nationaliteit. Door een fout van de ambassade verloor ik twee jaar geleden mijn Nederlanderschap. Inmiddel…

auteur

Get notified of new articles from this auteur