Article

May 29 ’15

Wees niet bang voor big data

Privacy Om onze privacy te beschermen, zijn we geneigd het verzamelen van gegevens te beperken. Sander Klous en Nart Wielaard vinden dat je beter af kunt spreken wat je met grote verzamelingen persoonlijke gegevens mag doen.

In 2011 liet Anders Breivi…

auteurs

Get notified of new articles from this auteurs

Sander Klous

Dagblad van het Noorden, FD, Leeuwarder Courant, NRC Live