Article

Feb 18 ’20

Media gaan te verkrampt om met maatschappelijke initiatieven van bedrijven

De mediawet wil voorkomen dat media dienstbaar zijn aan bedrijven, maar het lijkt haast alsof de wet ook wil voorkomen dat bedrijven dienstbaar zijn aan de…

auteur

Get notified of new articles from this auteur