Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Arno Coppen for Trouw
Oct 03 ’16

Taal — Moeten er in het Nederlands meer gevleugelde woorden komen?

De Raad voor Nederlandse taal en letteren is een Nederlands-Vlaams adviesorgaan dat 'de hoofdlijnen van de politieke agenda van de Nederlandse Taalunie beïnvloedt'. Afgelopen week kwam de Raad met een rapport - 'Nederlands als taal van wetenschap en …

auteur

Get notified of new articles from this auteur