Article

Rogier Creemers, Ben Zevenbergen for De Groene Amsterdammer
Jan 13 ’14

Geen woord voor ‘privacy’ in het Chinees

Privacy is een verwarrend begrip. Filosofen, geleerden en activisten wijzen naar de menselijke behoefte aan een private ruimte voor hun ontwikkeling, ongeacht cultuur of geografische locatie.

Als privacyregels worden gecodificeerd in recht komen toch …

auteurs

Get notified of new articles from this auteurs