Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Hennie Talens for Tubantia
Nov 26 ’15

'Wie doet nou zoiets?'

Het is een gruwelijk tafereel: veertien halve varkenskoppen, neergelegd vlakbij Eschmarkerveld.

ENSCHEDE

De koppen zijn gevonden op de plek waar een asielzoekerscentrum voor 600 personen moet komen. Op Twitter wordt dan ook een verband gelegd met het p…

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Hennie Talens

AD, BN DeStem, Brabants Dagblad, De Stentor