Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Roland Danckaert for De Telegraaf
Aug 24 ’15

’In strijd tegen terreur is alles geoorloofd’ — onder redactie van Coosje Hiskemuller Uw reacties wuz@telegraaf.nl postbus 376 - 1000EB Amsterdam - www.wuz.nl

Het is de zoveelste keer dat een dader van een terroristische aanslag bekend was bij de veiligheidsdiensten en reeds te boek stond als een extremist. Wanneer worden dergelijke figuren nou eens uit voorzorg opgepakt, vastgezet en veroordeeld? Het hebb…

auteur

Get notified of new articles from this auteur