Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Bas Eickhout, Socrates Schouten for Eindhovens Dagblad
Oct 23 ’14

Bemoeienis EU is juist nodig — Bij de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker, ontbreekt het besef dat natuurlijke bronnen uitgeput raken.

Grondstoffen zijn te waardevol om verloren te laten gaan als afval. Steeds meer burgers en bedrijven zijn zich daarvan bewust.

Zij werken aan een economie waarin grondstoffen niet weggegooid worden maar in de kringloop blijven. De nieuwe Europese Comm…

auteurs

Get notified of new articles from this auteurs

Bas Eickhout

Brabants Dagblad, De Tijd, Eindhovens Dagblad, FD

Socrates Schouten

Eindhovens Dagblad, Joop, ThePostOnline, nrc.nl