Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Tosca Abrahams for Numrush
May 31 ’16

Het Nederlandse startupklimaat: Is veroudering slechts een ziekte?

Door middel van de huidige technologieën lijken de grenzen van ons leven steeds verder te vervagen. Het ‘eeuwige leven’, lijkt dan ook steeds dichterbij te komen. Volgens Aubrey de Grey, Brits biomedisch gerontoloog en bio-informaticus aan de afdelin…

auteur

Get notified of new articles from this auteur