Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Alain Schepers for De Stentor
Jul 29 ’16

Van om de hoek — Een biertje met een staartje

Cadeaubiertje? Denk eens aan Donker Afschot uit Epe. Het Epe Bier Collectief zet met Afschot de onbekende bierstijl Schwarzbier op de kaart. De naam is te danken aan de vraag of de wilde zwijnen op de Veluwe moeten worden afgeschoten.

Afschot wordt ge…

auteur

Get notified of new articles from this auteur