Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Bas van der Hoeven for de Gelderlander
Apr 29 ’15

‘Moet elk dorp een kulturhus?’

MAAS EN WAAL - Oppositiepartij Akkoord ’94 wil een diepgaand debat over dorpshuizen in de gemeente Druten. Na de bijna-faillissementen van De Meent in Afferden en D’n Bogerd in Druten vraagt fractievoorzitter Dini Uitdehaag zich af of elk dorp wel ee…

auteur

Get notified of new articles from this auteur