Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Anneke Polak for De Telegraaf
Jul 17 ’14

’Ze bleven maar schieten, het hield niet op’ — Bang avontuur voor vakantiegangers

De aankomst op het tropische eiland Curaçao was allesbehalve warm. Terwijl toeristen dinsdagavond de luchthaven uitliepen, werd er een regen aan kogels op hen afgevuurd. „Ik voelde de kogels langs mijn hoofd suizen.”

Op de luchthaven werden twee manne…

auteur

Get notified of new articles from this auteur