Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Dec 16 ’15

Meer familieruzies

Bijna de helft van de Nederlanders, 47 procent, heeft geen contact meer met een of meer familieleden. Vaak zijn dit broers en zussen. Dat is meestal te wijten aan ruzie.

Dit blijkt uit de familiemonitor van Netwerk Notarissen. Een op de vijf Nederland…

auteurs

Get notified of new articles from this auteurs