Article

Dec 16 ’15

Meer familieruzies

Bijna de helft van de Nederlanders, 47 procent, heeft geen contact meer met een of meer familieleden. Vaak zijn dit broers en zussen. Dat is meestal te wijten aan ruzie.

Dit blijkt uit de familiemonitor van Netwerk Notarissen. Een op de vijf Nederland…

auteurs

Get notified of new articles from this auteurs